Menu

Apie projektą

Projektas “DLTnode” 

Problema. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuva padarė ženklią pažangą skaitmenindama paslaugas. Nepaisant naujų technologijų, IT sektoriaus pažangos, Lietuva šiuo metu susiduria su iššūkiais, kuriuos reikia apsvarstyti ir pradėti spręsti kuo įmanoma greičiau, naudojant naujas ar neseniai sukurtas technologijas, kaip pavyzdžiui – „Blockchain“ technologiją. Lietuva dalyvaudama Bendrojoje skaitmeninėje rinkoje turi galimybę prisijungti prie Europos „Blockchain“ paslaugų infrastruktūros (EBSI). Norint prisijungti prie EBSI, tereikia sukurti nacionalinį prisijungimo mazgą, kuris taps papildomu keitimosi duomenimis ES mastu kanalu. Pakankamas EBSI mazgų kiekis visoje Europos Sąjungoje gali nulemti skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimo standartizavimą: supaprastinti naudojimąsi, didinti prieinamumą piliečiams, įmonėms ar valdžios institucijomis. 

Galimybės. Lietuvos nacionalinis mazgas, integruotas su EBSI, sudarys sąlygas ES valstybių narėms ir Lietuvai saugai ir patikimai dalintis informacija – gaunamais ir siunčiamais dokumentų srautais, jų stebėjimu ES mastu, nesikišant į kitų šalių institucijų darbą. Įsteigus pakankamą EBSI mazgų skaičių visose ES valstybėse narėse, bus sukurta kritinė masė efektyviam tinklo veikimui – kuo daugiau valstybių narių prisijungs prie EBSI, tuo daugiau elektroninių paslaugų bus prieinama tarpvalstybiniu mastu. Lietuviškas „node“ taps EBSI dalimi ir prisidės prie Europos skaitmeninių paslaugų. Jis bus skirtas tarpvalstybiniam ir nacionaliniam naudojimui. 

„Blockchain“ (kitaip – „DLT“) technologijos taikymas sparčiai auga nacionalinio bei ES lygio iniciatyvose. „Blockchain“ technologija leidžia atsekti informaciją nepriklausomai nuo kitų šalių naudojamų technologijų. DLT mazgas suteikia naujų naudojimo galimybių šiuose sektoriuose: 

  • daugelis socialinės ekonomikos veiklą plėtojančių organizacijų, naudodamos „blockchain“ technologiją, galėtų ženkliai pagerinti savo veiklos valdymą, padarydamos jį saugesnį ir labiau atsekamą;
  • „blockchain“ galėtų būti naudojama įgūdžiams atestuoti, užtikrinant kvalifikacijų ir diplomų suteikimo skaitmenine forma saugumą ar išduodant skaitmeninius pažymėjimus, kurie ir automatiškai atnaujina informaciją  darbuotojų bei studentų gyvenimo aprašymuose (CV);
  • „blockchain“ technologija gali būti naudinga sveikatos, asmens priežiūros ir socialinių paslaugų srityje, tiek saugiam duomenų ir informacijos saugojimui, tiek paslaugų prieigai ir žmonių identifikavimui. Galimybė įdiegti saugias telemedicinos ir elektroninės priežiūros sistemas gali turėti didelį poveikį žmonių gyvenimo kokybei.
  • žemės ūkio sektorius nagrinėja, kaip būtų galima panaudoti naujas technologijas, produktų visiškam atsekamumui ir atpažįstamumui, užkertant kelią kenksmingam tiek gamintojams, tiek vartotojams sukčiavimui ar klastojimui.

Projektas. Projekto pavadinimas: „DLTnode mazgo, integruoto suEuropos „Blockchain“ paslaugų infrastruktūra (EBSI), sukūrimas Lietuvoje ir viešųjų tarnybų, institucijų naudojimosi EBSI gebėjimų stiprinamas.“ Europos Komisija skyrė finansinę paramą iš CEF programos lėšų projektui „DLTnode“ (Projekto numeris 2020-LT-IA-0019, sutarties numeris INEA/CEF/ICT/A2020/2287551). 

Projekto vertė: 198,540 Eur, partnerių nuosavas indėlis į projektą – 49,635 ​​Eur. 

Projekto trukmė – 1 metai: pradžia 2021-03-01, pabaiga 2022-03-01. 

Partneriai. Projektą įgyvendina „Infobalt“ asociacija kartu su partneriais: VšĮ “eDelivery”,  UAB „Systems integration solutions“,  UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” 

Projekto tikslas yra sukurti, išbandyti paskirstytų duomenų technologijos (angl. Distributed ledger technology) mazgą, jį patvirtinti ir integruoti į Europos „Blockchain“ paslaugų infrastruktūrą (EBSI) bei sustiprinti viešųjų tarnybų, institucijų, suinteresuotų šalių naudojimosi EBSI gebėjimus. „DLTnode“ diegimas, išbandymas, patvirtinimas EBSI bus vykdomas laikantis saugumo, duomenų apsaugos ir eIDAS reikalavimų atitikties. Projekto metu bus parengtos dvi mokymo programos, skirtos nacionalinio mazgo vartotojams ir techninio įgyvendinimo specialistams, bus vykdomi mokymai, siekiant palengvinti EBSI naudojimą Lietuvoje. Taip pat bus vykdoma komunikacijos ir viešinimo veikla, kuria bus siekiama didinti supratimą apie „DLTnode“ prieinamumą bei skatinti keitimąsi gerąją patirtimi. 

Nauda. Lietuvos prisijungimo prie EBSI dėka atsiras galimybė teikti tarpvalstybines viešąsias paslaugas, pagrįstas „blockchain“ technologija, ir pagerinti piliečių, vyriausybės ir organizacijų sąveiką. 

Už šį leidinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą. 

© DLT Node